Tụ phân tần

Tụ Nga 10mk 160v
(Model: 001)

30.000VNĐ


Tụ Nga 10mk 300v
(Model: 001)

40.000 VNĐ


Tụ Nga 20mk 160v
(Model: 001)

45.000VNĐ


Tụ Nga 30mk 160V
(Model: 001)

45.000 VNĐ