Bộ chuyển đổi Bi - wire bắp chuối sang cọc loa


340.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Bi - wire bắp chuối sang cọc loa
- Bộ chuyển đổi Bi - wire  bắp chuối sang  cọc loa
- Giá 340k/ bộ 4 bắp chuối sang 8 cọc loa
- Liên hệ 0387318289
z2870893395050_16892050c57ab91735a30930dbf26f3b.jpg
z2870893397773_09353d5a8c953de102ec1ff0cdcd4587.jpg
z2870893411252_80e934fab98e9a137f1d5fde2b4ed7a2.jpg